DOMY MIESZKANIA APARTAMENTY

O FIRMIE

HM ESTATE Sp. z o.o. powstała w 2007r na bazie firmy HM MANAGEMENT Michał Hadamik, która zajmowała się m.in. realizacją inwestycji budowlanych. Udziałowcami spółki są podmioty, mające teoretyczne i praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji na rynku nieruchomości.

Przedmiotem działalności firmy jest działalność deweloperska na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, zagospodarowanie nieruchomości gruntowych oraz doradztwo i obsługa prawna w tym zakresie.

Zajmujemy się działalnością budowlaną prowadząc generalne wykonawstwo

inwestycji. Współpracujemy z wieloma firmami podwykonawczymi w zakresie

realizacji inwestycji.

Zrealizowaliśmy inwestycje budowlane i

zagospodarowaliśmy wiele nieruchomości gruntowych przygotowując je do realizacji inwestycji lub sprzedaży.

Zrealizowaliśmy budowę domów jednorodzinnych w Katowicach Podlesiu, Katowicach Ligocie, Panewnikach oraz w Mysłowicach Wesołej, wielorodzinnych w Katowicach Piotrowicach oraz biurowo magazynowych (obiekty biurowe i hale w Chorzowie i Katowicach).


Wykonujemy sieci zewnętrzne w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej.

Zakres prac obejmuje również wykonanie zbiorników retencyjnych, przepompowni. Między innymi

wykonaliśmy sieć sanitarną i wodociągową w Katowicach Podlesiu, Chorzowie przy ul. Katowickiej,

w Katowicach przy ul. Kaskady, w Panewnikach.